Disclaimer

Door het gebruik maken van de website van Travel Legends gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor claims en/of schade die voortvloeit uit deze website. Alle gepubliceerde stukken worden onderworpen aan de eigendomsrechten van derden zoals aangegeven of als eigendom van Travel Legends (TL).

Wij besteden veel zorg aan het zo compleet en up-to-date houden van de informatie op deze website. Eventuele fouten of vergissingen kunnen echter niet altijd worden voorkomen. TL is dan ook niet aansprakelijk voor en niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud te wijzigen en zijn niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Alle publicaties van TL zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van TL.

Voor iedere reservering garandeert u dat tenminste 18 jaar oud te zijn en in het bezit van de juridische bevoegdheid om reserveringen te maken op deze website in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

De tarieven op onze website zijn alleen van toepassing indien een reservering direct wordt gemaakt bij TL. Tevens kunnen de prijzen op onze website zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Indien u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, bent u niet gemachtigd tot toegang of het gebruik van informatie op deze website en moet u deze website verlaten.

Hulp nodig bij uw zoektocht naar een volgende reis?
Vind in 5 vragen uw ideale bestemming.