Thema Expo

Wat is het thema van Expo 2025?

Expo 2025 heeft als thema “Designing Future Society for Our Lives“, waarbij het zich richt op het vormgeven van een toekomstige samenleving die is afgestemd op de behoeften en aspiraties van individuen en gemeenschappen. Dit thema omvat drie belangrijke subthema’s: “Saving Lives“, “Empowering Lives“, en “Connecting Lives“, die elk een cruciaal aspect van het bouwen van een bloeiende samenleving belichten.

Zebrapad in Japan

Saving Lives

Het subthema “Saving Lives” richt zich op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld. Door middel van medische innovaties, preventieve gezondheidszorg en toegang tot essentiële gezondheidsdiensten, streeft EXPO 2025 ernaar om levens te redden en de levenskwaliteit te verbeteren. Dit omvat onderwerpen zoals gezondheidszorgsystemen, vaccinatieprogramma’s, bestrijding van infectieziekten en gezondheidsvoorlichting.

Empowering Lives

Het subthema “Empowering Lives” richt zich op het versterken van individuen en gemeenschappen door middel van onderwijs, training en economische kansen. Door te investeren in onderwijs, vaardighedenontwikkeling en ondernemerschap, streeft EXPO 2025 ernaar om mensen in staat te stellen hun volledige potentieel te benutten en actieve deelnemers te worden in de samenleving. Dit omvat onderwerpen zoals toegang tot onderwijs, beroepsopleiding, werkgelegenheid en gendergelijkheid.

Connecting Lives

Het subthema “Connecting Lives” richt zich op het bevorderen van verbindingen tussen mensen, gemeenschappen en culturen over de hele wereld. Door middel van technologische innovaties, culturele uitwisselingen en sociale cohesie, streeft EXPO 2025 ernaar om bruggen te slaan tussen verschillende groepen en een inclusieve en veerkrachtige samenleving te bevorderen. Dit omvat onderwerpen zoals digitale connectiviteit, interculturele dialoog, sociale cohesie en vredesopbouw.

Het thema “Designing Future Society for Our Lives” van EXPO 2025, met subthema’s als “Saving Lives”, “Empowering Lives” en “Connecting Lives”, belooft een holistische benadering te bieden voor het bouwen van een betere toekomst voor alle mensen. Door te investeren in gezondheid, onderwijs en verbindingen tussen mensen, streeft EXPO 2025 ernaar om een positieve impact te hebben op de levens van miljoenen mensen over de hele wereld en een samenleving te creëren die rechtvaardig, inclusief en duurzaam is voor toekomstige generaties.

Onze reizen naar de Expo 2025

Seiganto-ji tempel met waterval in Japan
Lara Lanslots
Bel, mail of app met Lara

De expert voor reizen in Japan.