Religie in Oman

Welke religies komen in Oman voor?

In Oman belijdt de meerderheid van de bevolking de islam, vooral de ibadi-stroming, die bekend staat om zijn gematigdheid en tolerantie. Het land heeft ook kleine groepen hindoes, christenen en sikhs.

De overheid van Oman beschermt de vrijheid van religie en bevordert respect en vreedzaam samenleven tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Moskeeën, kerken, tempels en andere gebedshuizen worden allemaal gerespecteerd als onderdeel van de religieuze diversiteit van het land.

Tolerantie

Oman heeft een tolerant religieus beleid dat gericht is op het bevorderen van harmonie en eenheid in de samenleving. Hoewel de islam dominant is, worden andere religies gerespecteerd en kunnen hun volgers vrij hun geloof belijden.

Samenleving

Religieuze waarden zijn prominent aanwezig in het dagelijks leven van Omanieten en beïnvloeden verschillende aspecten van hun cultuur, vooral door islamitische tradities. Festiviteiten en vieringen van diverse religies worden met interesse en respect bijgewoond door mensen van alle geloofsovertuigingen.

Over het geheel genomen speelt religie een centrale rol in zowel de sociale structuur als het culturele landschap van Oman, waar een sfeer van religieuze tolerantie en vreedzaam samenleven heerst.

Onze reizen naar Oman

Lara Lanslots
Bel, mail of app met Lara

De expert voor reizen in Oman.

Ontvang gratis de complete reisgids Oman