Religie in Vietnam

Welke religies komen in Vietnam voor?

In Vietnam speelt religie een belangrijke rol in het dagelijks leven en de cultuur van het land. De belangrijkste religies in Vietnam zijn het boeddhisme, het taoïsme, het confucianisme en het katholicisme. Toch zijn er ook een aanzienlijk aantal mensen, ongeveer driekwart van de bevolking, die geen religieuze overtuigingen hebben.

Boeddhisme

Het boeddhisme is de grootste religie in Vietnam en heeft een diepe invloed op de samenleving. Veel Vietnamese tempels en pagodes zijn gewijd aan Boeddha en worden druk bezocht door gelovigen die komen om te bidden, offers te brengen en hun respect te tonen. Het taoïsme en het confucianisme zijn ook belangrijke filosofische en religieuze tradities in Vietnam, die vaak samen worden beoefend met het boeddhisme.

Vietnam Tempel Oranje Meerdere Daken

Overige religies

Het katholicisme heeft ook een sterke aanwezigheid in Vietnam, vooral als gevolg van de kolonisatie door Frankrijk in de 19e en 20e eeuw. Veel kerken en kathedralen in Vietnam getuigen van deze geschiedenis en zijn belangrijke religieuze en culturele monumenten in het land.

Naast deze grote religies zijn er ook minderheden die traditionele inheemse religies praktiseren, zoals het animisme en het voorouderverering, die diep geworteld zijn in de etnische culturen van Vietnam.

Onze reizen naar Vietnam

vietnam-hoogtepunt-na-hang-district
Bas Sweep
Bel, mail of app met Bas

De expert voor reizen in Vietnam.