Feestdagen in Zuid-Afrika

Wanneer zijn de Zuid-Afrikaanse feestdagen?

Zuid-Afrika viert vele feestdagen die variëren van religieuze vieringen tot culturele festiviteiten. Deze feestdagen vormen een belangrijk onderdeel van de Zuid-Afrikaanse cultuur en bieden bezoekers een kans om de levendige tradities van het land te ervaren.

21 mrt  |  Menseregtedag (Dag van de Mensenrechten)

Mensenrechtendag in Zuid-Afrika wordt er stilgestaan bij de strijd tegen apartheid en universele mensenrechten. Deze dag herdenkt de Sharpeville Massacre van 1960, waarbij de politie op vreedzame demonstranten schoot die protesteerden tegen de pasjeswetten van de apartheid.

27 apr  |  Freedom Day (Dag van de Vrijheid)

Freedom Day herdenkt de eerste democratische verkiezingen in 1994. Hiermee eindigde de apartheid en verkoos men Nelson Mandela tot president. Deze dag symboliseert de overgang naar een rechtvaardiger en inclusiever Zuid-Afrika en mensen vieren het met feestelijke evenementen.

1 mei  |  Labour Day (Dag van de Arbeid)

Op 1 mei viert Zuid-Afrika de Dag van de Arbeid, een dag om de bijdragen van werknemers te erkennen en hun rechten te vieren. Het is een gelegenheid voor bijeenkomsten en evenementen ter ondersteuning van betere arbeidsomstandigheden en solidariteit onder arbeiders.

16 jun  |  Jeugddag

Jeugddag in Zuid-Afrika, gevierd op 16 juni, herdenkt de Soweto-opstand van 1976, geleid door zwarte Zuid-Afrikaanse scholieren tegen het apartheidsbeleid in het onderwijs. Het is een dag van herinnering, erkenning en viering van de rol van jongeren in de geschiedenis van Zuid-Afrika.

9 aug  |  Nationale Vrouwendag

Nationale Vrouwendag in Zuid-Afrika wordt jaarlijks op 9 augustus gevierd ter ere van de bijdragen van vrouwen aan de samenleving. Het herdenkt ook de vrouwen die betrokken waren bij de anti-apartheidsstrijd, zoals de protesten tegen de pasjeswet van 1956.

24 sep  |  Heritage Day (Erfenisdag)

Heritage Day in Zuid-Afrika viert de diverse culturele erfgoed van het land. Het moedigt mensen aan om hun culturele identiteit te omarmen en te delen, vaak met traditionele kleding en gerechten. Deze dag bevordert begrip, respect en trots voor de verschillende etnische groepen en tradities binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving.

16 dec  |  Dag van Verzoening

De Dag van Verzoening in Zuid-Afrika, op 16 december, herdenkt het einde van de Boerenoorlog en de Slag om Bloedrivier. Het is een dag van nationale eenheid en verzoening tussen verschillende gemeenschappen en culturen.

25 dec |  Kerstmis

Zoals overal ter wereld wordt Kerstmis in Zuid-Afrika gevierd met kerstvieringen, familiebijeenkomsten en uitwisseling van geschenken.

Onze reizen naar Zuid-Afrika

Zuid-Afrika boom zonsondergang
Astrid Kramer
Bel, mail of app met Astrid

De expert voor reizen in Zuid-Afrika.

Ontvang gratis de complete reisgids Zuid-Afrika